Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối vào: 12/05/2018
PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua và bán, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.
Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) của máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt của bạn
và hệ điều hành.
Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

PHẦN 2 - SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại hàng đã mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý
để chúng tôi thu thập nó và sử dụng nó chỉ vì lý do cụ thể đó.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi bạn về sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội để từ chối.

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của tôi?

Nếu sau khi bạn chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào,
bằng cách liên hệ với chúng tôi tại hoặc gửi thư cho chúng tôi tại: sales@justcig.com

MỤC 3 – CÔNG BỐ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 – Công ty TNHH Điện toán đám mây Alibaba

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Công ty TNHH Điện toán đám mây Alibaba. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua kho lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu của Công ty TNHH Điện toán đám mây Alibaba và ứng dụng chung của Công ty TNHH Điện toán đám mây Alibaba. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn
máy chủ phía sau tường lửa.

Thanh toán:
Nếu bạn chọn một cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua của mình, thì Công ty TNHH Điện toán đám mây Alibaba sẽ lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn.
Nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn thành
giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover.

Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của cửa hàng của chúng tôi xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng.

Để hiểu rõ hơn, bạn cũng có thể muốn đọc Điều khoản dịch vụ hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư của Công ty TNHH Juste Machine Thâm Quyến

MỤC 5 – DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.
Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng đối với thông tin
chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho họ các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của họ để bạn có thể hiểu cách thức thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi những nhà cung cấp này.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể được đặt tại hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực tài phán khác với bạn hoặc chúng tôi.
Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của (các) khu vực tài phán
nơi cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của nó được đặt.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán ở Hoa Kỳ,
thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Yêu nước.

Sau khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi nữa.

liên kết:
Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể hướng bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

MỤC 6 – BẢO MẬT
Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ,
bị thay đổi hoặc bị phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin đó sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES.
Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung bổ sung.

PHẦN 7 – BÁNH QUY

Phần này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (chúng tôi sẽ gọi chung là “cookie”) để nhận ra bạn khi bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi. Nó giải thích những công nghệ này là gì và tại sao chúng tôi sử dụng chúng, cũng như quyền của bạn để kiểm soát chúng.

Cookie là gì?
Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Nếu bạn không hủy kích hoạt hoặc xóa cookie, mỗi lần bạn sử dụng cùng một trình duyệt hoặc thiết bị di động để truy cập Nền tảng, các máy chủ web của chúng tôi sẽ được thông báo về lần truy cập của bạn vào Nền tảng và đến lượt chúng tôi có thể biết về lần truy cập của bạn và mô hình sử dụng của bạn.

Cookie do chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng đặt (trong trường hợp này, justemachine.com) được gọi là "cookie của bên thứ nhất". Cookie do các bên không phải chủ sở hữu trang web đặt được gọi là “cookie của bên thứ ba”. Cookie của bên thứ ba cho phép các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba được cung cấp trên hoặc thông qua trang web (ví dụ như quảng cáo, nội dung tương tác và phân tích). Các bên đặt cookie của bên thứ ba này có thể nhận ra thiết bị của bạn cả khi thiết bị truy cập trang web được đề cập và cả khi thiết bị truy cập một số trang web khác.

Cookie cũng có thể được phân loại thành cookie phiên (sẽ bị xóa sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc tắt thiết bị) và cookie liên tục (vẫn tồn tại ngay cả sau khi đóng trình duyệt hoặc tắt thiết bị/ứng dụng và được kích hoạt mỗi khi bạn truy cập trang web). Nền tảng). Cookie phiên sử dụng dữ liệu được mã hóa để xác thực bạn. Các cookie liên tục không lưu trữ số tài khoản hoặc mật khẩu. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?
Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba vì nhiều lý do. Một số cookie được yêu cầu vì lý do kỹ thuật và/hoặc bảo mật để Nền tảng của chúng tôi hoạt động và chúng tôi gọi những cookie này là cookie “thiết yếu” hoặc “rất cần thiết”. Cookie của bên thứ nhất được phục vụ chủ yếu để kích hoạt chức năng cơ bản trên Nền tảng của chúng tôi; bao gồm các cookie phân tích trang web giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng các trang web của chúng tôi và cách chúng tôi có thể cải thiện việc sử dụng của họ. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie thiết yếu hoặc cực kỳ cần thiết để cho phép chúng tôi ghi nhớ hàng hóa được thêm vào tài khoản của bạn justemachine.com giỏ mua hàng và để nhận ra bạn khi bạn đăng nhập vào justemachine.com tài khoản.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookie truyền thông xã hội. Bạn có thể đăng ký làm thành viên Nền tảng và “chia sẻ” nội dung Nền tảng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter. Đôi khi chúng tôi nhúng video từ các trang web như YouTube. Các trang web này có chính sách quyền riêng tư chi phối việc sử dụng thông tin của họ mà bạn có thể tìm thấy trên các trang web tương ứng.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của khách hàng truy cập vào nền tảng để nâng cao trải nghiệm trên nền tảng của chúng tôi bằng cách nghiên cứu các mẫu truy cập và thực hiện quảng cáo dựa trên trên sở thích; Hỗ trợ các đối tác của chúng tôi theo dõi các lượt truy cập của người dùng đến các nền tảng; và để theo dõi tiến trình và tham gia vào các chương trình khuyến mãi. Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và thứ ba cho mục đích này.

Cookie chúng tôi sử dụng
Các loại cookie cụ thể của bên thứ nhất và bên thứ ba được cung cấp thông qua Nền tảng của chúng tôi và các mục đích mà chúng thực hiện được mô tả trong bảng bên dưới (xin lưu ý rằng các cookie cụ thể được cung cấp có thể khác nhau):
Các loại cookie Cá nhân hóa và Cookie dịch vụ:
Những cookie này được sử dụng để ghi nhớ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Họ nhớ chi tiết đăng ký và đăng nhập của bạn cũng như cài đặt và tùy chọn của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ và khu vực. Chúng cũng được sử dụng để đảm bảo bạn không phải đăng nhập mỗi khi sử dụng trình duyệt của mình để nhận xét về các bài viết và để đảm bảo các dịch vụ tương tác hoạt động hiệu quả. Cookie cá nhân hóa cũng được sử dụng để đề xuất nội dung mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm bằng cách phân phối và đo lường quảng cáo có liên quan, dựa trên những gì bạn đã xem trước đây.
Cookie cá nhân hóa cũng có thể bao gồm cookie mạng xã hội được sử dụng để cho phép bạn đăng nhập vào Nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn và để chia sẻ các trang cũng như nội dung mà bạn thấy thú vị trên Nền tảng của chúng tôi thông qua mạng xã hội của bên thứ ba và các trang web khác. Những cookie này cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Ai phục vụ những cookie này: Google http://www.google.com

Các loại cookie Tiếp thị Cookies:
Ai phục vụ những cookie này:
Facebook http://www.facebook.com
Twitter http://www.twitter.com
Google http://www.google.com
Criteo https://www.criteo.com
Bing https://www.bing.com
Yahoo https://www.yahoo.com
Mailru https://mail.ru
Yandex https://yandex.com

MỤC 8 – TUỔI ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng ít nhất bạn đã đủ tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn,
hoặc rằng bạn đang ở độ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc vị thành niên nào của bạn sử dụng trang web này.

MỤC 9 – THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên.

Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này,
we will notify you the changes by contacting the email provided in your account,so that you are aware of what information we collect, how we use it,
và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng ta sử dụng và/hoặc tiết lộ nó.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác và đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi cần.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại,
hoặc đơn giản là muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân viên Tuân thủ Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể nhấp vào đây để thực hiện các quyền của mình hoặc qua thư tại sales@justcig.com

[Re: Cán bộ tuân thủ quyền riêng tư]

—-